Lisans Sözleşmesi - AVG 9.0

ÖNEMLİ: BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLE OKUYUN. BU, AVG TECHNOLOGIES (AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE) VE SİZİN (BİREY OLARAK VEYA, EĞER GEÇERLİYSE, YAZILIMIN BİLGİSAYARINA YÜKLÜ OLDUĞU BİREY VEYA TÜZEL KİŞİ ADINA HAREKET EDEN KİŞİ OLARAK) ARANIZDA YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. “KABUL ET” SEÇENEĞİNİ TIKLATIR VEYA İŞBU SÖZLEŞMEYLE BİRLİKTE SAĞLANAN YAZILIMI (“YAZILIM”) YÜKLERSENİZ, İŞBU SÖZLEŞMEYE TABİ OLURSUNUZ.

Bu şartları kabul etmek zorunda değilsiniz, ancak kabul etmezseniz ve kabul edene kadar Yazılım yüklenmez ve Yazılımı kullanmanıza yetki verilmez.

Bu şartları kabul etmek istemiyorsanız, lütfen “KABUL ETMİYORUM” öğesini tıklayın ve sizin için geçerliyse satın alırken ödediğiniz ücretin iadesi için aşağıdaki seçenekleri değerlendirin:

  • Yazılımı indirmek suretiyle satın aldıysanız http://www.avg.com/tr-tr/customer-support adresindeki talimatları izlemeli ve ücret iadesi talebinizle ilgili olarak bizimle iletişime geçmelisiniz Lütfen ödemenin hesabınıza geçmesi için otuz (30) gün süre tanıyın.
  • Herhangi başka bir satın alım türünün kullanılmış olması durumunda, çıkarmış olabileceğiniz kopyaların tümünü (arşiv dosyaları dahil olmak üzere) yok etmeli ve Yazılımı orijinal ambalajı içinde faturanız ile birlikte ürünü satın aldığınız noktaya iade etmelisiniz.

BİLDİRİM: YAZILIMDA, SÜRE SONUNDA (AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ) YAZILIMIN ARTIK ÇALIŞAMAZ HALE GELMESİNE NEDEN OLABİLECEK BİR “ZAMAN AŞIMI” ÖZELLİĞİ BULUNABİLİR.

SON KULLANICI YAZILIM LİSANSI SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlar.

a. Yetki Verilen Amaçlar (i) AVG Anti-Virus Free Edition ve AVG LinkScanner olarak bilinen Yazılımlar söz konusu olduğunda kişisel, ticari olmayan amaçlar ve (ii) diğer Yazılımlar söz konusu olduğunda kişsel amaçlarınız veya sizin veya Bağlı Kuruluşlarınızın dahili iş amaçları anlamına gelmektedir.

b. Bağlı Kuruluşlar herhangi bir tarafın denetlediği, tarafından denetilen veya ortak denetimi altında olan teşebbüs anlamına gelmektedir. Bu Bölüm 1.b'de kullanıldığı anlamıyla “Denetim”, ilgili teşebbüste oy verme hakkında sahip oranın %50'sinden fazlasına sahip olunması anlamına gelir.

c. Uygun Koşullar (i) Yazılımı Internet üzerinden elektronik biçimde indirdiyseniz siparişinizdeki, (ii) Yazılımı CD'de vaya başka bir fiziksel ortam üzerinde satın aldıysanız Yazılımın ambalajındaki veya (iii) Yazılımı başka bir donanum veya yazılımla birlikte edindiyseni sağlayıcınızın belirlediği şartlar ve koşullar anlamına gelmektedir. Uygun Koşullar, sınırlama olmaksızın, Yazılımı kullanmanız için yetki verilen İlk Süreyi ve maksimum bilgisayar sayısını belirten şartlar ve koşulları içerebilir.

d. AVG Technologies ; AVG LinkScanner ve AVG Identity Protection olarak bilinen Yazılımlar söz konusu olduğunda Kıbrıs yasalarına göre kurulmuş bir şirket olan AVG Technologies CY, Ltd. ve diğer tüm Yazılımlar söz konusu olduğunda Çek Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş bir şirket olan AVG Technologies CZ, s.r.o. anlamına gelmektedir.

e. Ücretsiz Yazılım (i) AVG Anti-Virus Free Edition, AVG Antivirus Free: Small Business Edition veya AVG LinkScanner olarak bilinen, (ii) deneme veya değerlendirme amacıyla sağlanan veya (iii) bir yazılımürününün “beta test” sürümü olarak işaretlenmiş veya başka bir şekilde belirtilmiş Yazılımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan, size ücretsiz olarak sağlanan Yazılımlar anlamına gelmektedir.

f. İlk Süre Yazılımı indirdiğiniz veya başka bir şekilde edindiğiniz tarihten itibaren başlayarak Uygun Koşullar altında belirtilen süre boyunca devam eden dönem anlamına gelmektedir.

g. Yenileme Süresi işbu Sözleşmede Bölüm 3.a'da kendine yüklenen anlama gelmektedir.

h. Süre İlk Süre ile birlikte tüm Yenileme Süreleri anlamına gelmektedir.

2. Verilen Lisans; İlgili Hükümler.

a. Lisansın Verilmesi. AVG Technologies, işbu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabii olmak üzere, sadece sizin tarafınızdan kullanılabilecek çalıştırılabilir bir dosya da nesne kodu formunda olan bu Yazılımı işbu Sözleşmenin Süresi boyunca sadece Uygun Koşullar altında ve Yetki Verilen Amaçlar dahilinde kullanmanız açısından münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermektedir. Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin, Yazılım bir bilgisayarla, ağ aygıtıyla veya başka bir donanım ürünüyle birlikte geldiyse, lisansınız Yazılımı yalnızca ilgili donanım birimiyle birlikte kullanmanıza yetki verir. YAZILIMIN İŞBU BÖLÜM 2'DE AÇIKÇA YETKİ VERİLENLERİN DIŞINDA KULLANIMI, TEKRAR SATILMASI VEYA DAĞITILMASI İŞBU SÖZLEŞMENİN ESASININ İHLAL EDİLMESİ OLARAK KABUL EDİLİR VE İLGİLİ TELİF HAKKI YASALARINI İHLAL EDEBİLİR.

b. Kısıtlamalar. Şu eylemleri yapamaz ve üçüncü bir şahsın yapmasına da izin veremezsiniz: (i) işbu Sözleşmede belirtildiği şekilde mantığa uygun nedenler dahilinde çevrim dışı arşivleme ve herhangi bir felaket ihtimaline karşı yedekleme ihtiyacı haricinde Yazılımın kopyalanması; (ii) Yazılım'ın Uygun Koşullar'da yetki verilenden daha fazla bilgisayara yüklenmesi; (iii) AVG Technologies tarafından açıkça yetki verilmedikçe, AVG Technologies tarafından Yazılım ile bağlantılı olarak verilen herhangi bir lisans numarasının (her biri bir “Lisans Numarası”dır) herhangi bir anda birden (1) fazla bilgisayarda kullanılması; (iv) Lisans Numarasının AVG Technologies, AVG Technologies tarafından atanan temsilciler ya da Yazılım hususunda hizmet alabilmek için bilgilendirilmesi gereken kişiler dışında kişilerle paylaşılması; (v) Yazılımın ya da Lisans Numarasının yayınlaması ya da Yetki Verilen Amaçlar dışında kullanılması; (vi) aksine kanun gereğince yetki verilmediği sürece ters mühendislik işlemleri yapılması, Yazılımın parçalarına ayrılması, yeniden birleştirilmesi, tercüme edilmesi, yeniden yapılandırılması, değiştirilmesi ya da Yazılımın veya Yazılımın herhangi bir kısmının alınması (ilgili zararlı imzalar ve zararlı yazılım tespit yordamları dahil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla); (vii) aksine kanun gereğince yetki verilmediği sürece, Yazılımın değiştirilmesi, üzerinde değişiklik yapılması ya da yeniden düzenlenmesi (ilgili zararlı imzalar ve zararlı yazılım tespit yordamları dahil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla); (viii) Yazılım'ın Uygun Koşullar gereğince başlangıçta yüklendiği bilgisayardan devredilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi ve satın alınması ile ilişkili olarak Yazılımın devredilmesi, kiralaması, satılması, paylaşılması ya da lisansının verilmesi; (ix) üçüncü bir tarafa söz konusu Yazılımı bir hizmet bürosunda, zaman paylaşımlı olarak, abonelik hizmetinde veya uygulama hizmet sağlayıcısı yada benzer bir şekilde erişmesine veya kullanmasına izin verilmesi; (x) Yazılımın kopyalarının kullanımı ya da yüklenmesi hususundaki denetimlerin başarısızlığa uğratılması veya engellenmesi ya da başarısızlığa uğratılmaya veya engellenmeye çalışılması ya da herhangi bir üçüncü tarafın başarısızlığa uğratmasına veya engellemesine yetki verilmesi veya yardımcı olunması.

c. Güncellemeler. AVG Technologies, işbu Sözleşmenin Süresi boyunca zaman zaman Yazılımınız için güncellemeler ve/veya kötü amaçlı yazılım imzaları sunabilir (her biri “Güncelleme” adı altında anılacaktır”). Güncellemeler işbu Sözleşmenin şartları altında Yazılımın bir parçası olarak değerlendirilecektir. Yazılımdan maksimum fayda sağlamak üzere Güncellemeleri periyodik aralıklarla indirmek ve kurmak zorunda olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Her ne şart altında olursa olsun AVG Technologies, işbu Sözleşmenin Süresinin sona ermesinin ya da feshedilmesinin ardından sizin için Güncelleme sunmak zorunda değildir ve kararı kendine ait olmak üzere en son sürüm hariç tutulmak kaydıyla Yazılımın herhangi bir sürümü için Güncelleme geliştirmeyi sonlandırabilir ya da yine en güncel sürüm hariç tutulmak kaydıyla Yazılımın üçüncü şahıs işletim sistemlerinde, e-posta programlarında, tarayıcı programlarında ve diğer yazılımlarda kullanımını destekleyen Güncellemeleri kesebilir.

d. Müşteri Yorumları. AVG Technologies, Yazılımı kullanırken karşılaştığınız hatalar, kusurlar ya da diğer arızalar konusunda yorumlarınızın yanı sıra farklı özellik ve fonksiyon önerilerinizi öğrenmekten mutluluk duyar. Lütfen http://www.avg.com/tr-tr/customer-feedback adresindeki web formunu kullanarak bize yorum ve önerilerinizi gönderin. AVG Technologies'in yorumlarınıza ya da önerilerinize yanıt verme zorunluluğu bulunmamaktadır fakat siz, fikri haklarınız kapsamında AVG Technologies'e yorumlarınızı ve önerilerinizi AVG Technologies, Bağlı Şirketleri ve ilgili lisans sahipleri, ortakları ve temsilcileri tarafından sunulan Yazılımlarında, ürünlerinde ve diğer hizmetlerinde kullanmak üzere gerekli devamlı, geri dönüşümsüz, tamamen karşılanmış, bağlılık gerektirmeyen ve dünya çapında geçerli bir lisans vermiş olacaksınız.

3. Yenilemeler, Fesih.

a. Yenilemeler. AVG Technologies, İlk Süre'nin veya o an için geçerli Yenileme Süresi'nin tamamlanmasından önce işbu sözleşme ile size verilen lisansların süresini AVG Technologies’in o an için geçerli yenileme fiyatı üzerinden uzatma fırsatı tanıyabilir. Bu tür teklifleri teklifte belirtilen talimatları izleyip yenileme ücretini ödeyerek kabul edebilirsiniz. Kabul ederseniz, Sözleşmenin süresi ilgili dönem boyunca (her biri bir “Yenileme Süresi” olur) uzatılır.

b. Fesih. AVG Technologies, kanunlar gereğince sahip olduğu hakların yanı sıra (i) işlemden en az beş (5) gün önce bildirimde bulunmak kaydıyla ve kararı kendisine ait olmak üzere Lisans Süresinin başlangıcında ödemiş olduğunuz lisans ücretini iade ederek veya Sözleşme Süresinin geri kalanı için benzer bir ürüne ilişkin bir lisans vererek ya da (ii) işbu Sözleşmenin ihlal edilmesi halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve sorumluluk altında kalmaksızın işbu Sözleşme ile verilen lisansı feshetme hakkına sahiptir.

c. Fesih İşleminin Yürürlüğe Girmesi. İşbu Sözleşmenin sora ermesinin ya da feshedilmesinin ardından Yazılımı kullanmayı bırakacaksınız, AVG Technologies size Güncelleme sunmayı durdurabilir ve Yazılım fonksiyonlarını kaybedebilir. 4, 5, 6 ve 7 numaralı Bölümler işbu Sözleşmenin sona ermesinin ya da feshedilmesinin ardından geçerliliğini koruyacaktır.

4. Mülkiyet.

AVG Technologies işbu Sözleşmede belirtilmeyen fakat Yazılıma ilişkin mevcut haklarını saklı tutar. Yazılımın (zararlı yazılım imzaları ve diğer veri dosyaları, Yazılımda görüntülenen resimler ve ekranların yanı sıra Yazılıma ilişkin belgeler dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm telif hakları, ticari markaları ve diğer fikri haklarının sahibi AVG Technologies ve lisans sahipleridir, ve Birleşik Devletler ve yabancı ülkelerinin telif kanunları, uluslararası sözleşmeler ve diğer geçerli kanunlar tarafından korunmaktadır. Söz konusu Yazılımın kopyaları ancak ve ancak işbu Sözleşme doğrultusunda hazırlanabilir ve telif hakkı bildiriminin yanı sıra Yazılımın orijinal kopyası dahil olmak üzere gerekli tüm bildirimleri içermelidir.

5. Garantiler.

a. Genel. AVG Technologies, Yazılımın tarafınızdan teslim alındığı gün başlamak üzere otuz (30) gün boyunca Yazılımın size sunulduğu ortam aracında (mevcutsa) herhangi bir malzeme kusuru bulunmayacağını ve Yazılımın geçerli teknik özellikler doğrultusunda kullanılabileceğini garanti eder. Aşağıdaki garanti teslim edilen Yazılımı kapsamakta olup Güncellemeleri kapsamamaktadır. Bu Garantinin ihlal edilmesi durumunda yegane ve size özel tek çözüm, kusurlu ortam aracının ya da Yazılımın değiştirilmesi ya da kararı AVG Technologies’e ait olmak üzere Yazılımın ücretinin size geri ödenmesidir. Bölüm 5'te size tanınan haklara sahip olabilmeniz açısından Yazılımı bilgisayarınızdan kaldırmalı ve çıkarmış olabileceğiniz kopyaların (arşiv dosyaları dahil olmak üzere) tümünü yok etmelisiniz ve (i) Yazılımı indirmek suretiyle satın aldıysanız http://www.avg.com/tr-tr/customer-support adresindeki talimatları izlemeli ve ücret iadesi talebinizle ilgili olarak bizimle iletişime geçmelisiniz ya da (ii) herhangi başka bir satın alım türünün kullanılmış olması durumunda Yazılımı orijinal ambalajı içinde faturanız ile birlikte ürünü satın aldığınız noktaya iade etmelisiniz.

b. Ücretsiz Yazılım. İŞBU BÖLÜM 5.b'NİN HÜKÜMLERİ ÜCRETSİZ YAZILIM SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA BÖLÜM 5.a'NIN YERİNE GEÇER. TÜM ÜCRETSİZ YAZILIMLAR “OLDUĞU GİBİ”, “KULLANILABİLİR OLDUKÇA” TEMELİNDE, AVG TECHNOLOGIES'İN GARANTİSİ, DESTEĞİ VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR HİZMETİNE HAİZ OLMAKSIZIN SAĞLANIR.

c. Sorumluluk Reddi. AKSİ BU SÖZLEŞMENİN BÖLÜM 5.a'DA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE AVG TECHNOLOGIES, İŞBU SÖZLEŞMENİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN YAZILIM, ORTAM SÜRÜCÜSÜ VE DİĞER KONULAR HAKKINDA İHLAL KONUSUNDAKİ DOLAYLI GARANTİLER, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK HUSUSUNDAKİ DOLAYLI GARANTİLER VE SATIN ALINABİLİRLİK HUSUSUNDAKİ DOLAYLI GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. AVG TECHNOLOGIES YAZILIMIN KULLANIMININ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEĞİNİ YA DA YAZILIMDA HERHANGİ BİR HATANIN BULUNMAYACAĞINI VEYA YAZILIMIN %100 KORUMA SAĞLAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. Bazı yargı bölgelerinde bazı dolaylı garantiler hususunda sınırlamaların yapılmasına imkan tanınmamaktadır dolayısıyla yukarıdaki kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Yargı bölgesinden yargı bölgesine değişen farklı haklarınız olabilir.

d. Zararlı Ortamlar. Yazılımın, Yazılımın kullanımında herhangi bir başarısızlık olmasına bağlı olarak ölüm ya da yaralanmaların ortaya çıkabileceği çevrelerde, hayat destek sistemlerinde, silah sistemlerinde, hava trafik kontrol sistemlerinde, havayolu iletişim sistemlerinde ve nükleer tesislerde ve benzer zararlı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmadığını ya da tescil edilmediğini kabul ediyorsunuz. İşbu Sözleşmenin 5.b ve 5.c numaralı Bölümlerinde belirtilen hükümleri sınırlamaksızın, AVG Technologies ve lisans sahipleri, söz konusu kullanıma uygunluk hususunda doğrudan ya da dolaylı herhangi bir garanti vermemektedir.

6. Sorumluluk Sınırlamaları.

İLGİLİ YASALAR GEREĞİNCE HER NE ŞART ALTINDA OLURSA OLSUN AVG TECHNOLOGIES VE TEDARİKÇİLERİ YA DA BAYİLERİ, SİZİN YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KARŞILAŞTIĞI DOLAYLI, KULLANIMA BAĞLI, KAZAİ, CEZAİ YA DA ÖZEL HASARLARDAN SORUMLULUK NEDENİ YA DA İDDİASI (İŞ BİLGİSİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, İLGİLİ YAZILIM DAHİL OLMAK ÜZERE BİLGİSAYAR YA DA YAZILIM KAYBI, GİZLİLİĞİN İHLAL EDİLMESİ, İŞLETME KARI KAYBI DAHİL OLMAK FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HER NE OLURSA OLSUN, İŞBU SÖZLEŞMEDE AÇIKLANAN YAZILIM HUSUSUNDA SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIĞI AVG TECHNOLOGIES'E BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU TUTULAMAZ. HER NE ŞART ALTINDA OLURSA OLSUN AVG TECHNOLOGIES'İN YAZILIMA İLİŞKİN SORUMLULUĞU ÖDEDİĞİNİZ MEBLAĞ YA DA YAZILIMI TESLİM ALDIĞINIZ GÜN İTİBARİYLE AVG TECHNOLOGIES TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYATI ARASINDA DAHA AZ OLAN MEBLAĞI (VEYA ÜCRETSİZ YAZILIM OLMASI DURUMUNDA 5,00 ABD DOLARI'NI) AŞAMAZ. AŞAĞIDAKİ SINIRLAMALAR, SINIRLI ÇÖZÜMLERİN BAŞLICA AMACININ İHLAL EDİLMESİNİN YANI SIRA UYGULANACAKTIR.

7. Gizlilik ve Güvenlik.

a. Genel.AVG Technologies'in (i) IP adresiniz, işletim sisteminiz, web tarayıcısı yazılımınız ve sürümü gibi bilgisayarınızın yazılımına ve donanımlarına ilişkin kesin verileri, (ii) dosyanın adı, kriptografik imza, sağlayıcı, boyut ve tarih pulları ve dosya konumları, dosyalar ve uygulama isimlerini kapsayan bilgisayarınızın sistem kontrol noktaları hakkında çeşitli bilgiler dahil olmak üzere bilgisayarınızı hedef alan potansiyel kötü amaçlı yazılım tehlikeleri ve söz konusu tehlikelerin hedefleri konusunda bilgiler, (iii) zararlı olduğuna karar verilen uygulamaların ya da programların kopyalarının yanı sıra ilgili kayıt anahtarları gibi zararlı olduğu tespit edilen dosyalar ile uygulama ayarları ve yapılandırma dosyaları hakkında bilgileri ve (iv) tespit edilmelerinin ardından kullanıcı tarafından izin verilen; diğer bir deyişle yanlışlıkla zararlı olduğu tespit edilen uygulamalar hakkında bilgiler dahil olmak üzere kullanıcının bilgisayarından kişisel tanımlanabilir bilgiler ve belirli bilgiler dahil olmak üzere Yazılım kullanıcıları hakkında bilgi toplamayacağını ve söz konusu bilgilerin AVG Technologies'e gönderileceğini kabul ediyorsunuz. AVG Technologies’in bu tür bilgileri toplamasına ve kullanmasına izin verirsiniz. AVG Technologies’in bu tür bilgileri toplamasının ve kullanmasının şu anda www.avg.com adresinde yayınlanan ve AVG Technologies'in zaman zaman üzerinde değişiklik yapabileceği, AVG Technologies’in Gizlilik Politikası'na tabi olduğunu kabul edersiniz.

b. Kayıt Bilgileri. Yazılımı etkinleştirebilmek için, Internet üzerinden veya telefonla AVG Technologies'e kayıt yaptırmanız gerekebilir. İşbu Sözleşmede belirtilen lisansların AVG Technologies tarafından verilmesinin esas koşullarından biri olarak, AVG Technologies'e sağladığınız kayıt bilgilerinin, kayıt yaptırdığınız tarih itibariyle doğru ve tam olduğunu beyan eder ve AVG TECHNOLOGIES'İN GİZLİLİK POLİTİKASININ HÜKÜMLERİNE BAKILMAKSIZIN, İŞBU SÖZLEŞMENİN SÜRESİ BOYUNCA VE SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRA BİR YIL BOYUNCA (i) AVG TECHNOLOGIES’İN İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ DAĞITICILARI, BAYİLERİ VE DİĞER İŞ ORTAKLARI İLE PAYLAŞMASINA VE (ii) AVG TECHNOLOGIES'İN, DAĞITICILARININ, SATICILARININ VE DİĞER İŞ ORTAKLARININ YAZILIM, HİZMET VE DİĞER ÜRÜN TEKLİFLERİ DAHİL İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK BİLGİLERİ SİZE SUNMAK İÇİN BU İLETİŞİM BİLGİLERİNİ KULLANMASINA İZİN VERİRSİNİZ.

c. Araç Çubuğu. İşbu Bölüm 7.c'nin şartları AVG Security Toolbar olarak anılan Yazılım için geçerlidir. BU ARAÇ ÇUBUĞUNU YÜKLEMEK SURETİYLE SÖZ KONUSU YÜKLEME İŞLEMİNİN TARAYICINIZIN “DNS HATA SAYFASINI” VE “HATA 404 SAYFASINI” AYARLARINI DEĞİŞTİRMEK VASITASIYLA DEĞİŞTİRECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. BUNA EK OLARAK YÜKLENMESİNİN ARDINDAN SÖZ KONUSU ARAÇ ÇUBUĞU, ARAÇ ÇUBUĞUNUN SATICISININ ARAÇ ÇUBUĞUNUN KULLANICILAR TARAFINDAN KULLANIMI HAKKINDA GLOBAL İSTATİSTİKLER TOPLAMASINA YARDIMCI OLMAK AÇISINDAN TEMEL KULLANIM BİLGİLERİNİ ARAÇ ÇUBUĞUNUN SATICISINA VEYA TEMSİLCİSİNE İLETEBİLİR (örneğin yükleme sayısı, benzersiz kullanıcı sayısı, Araç Çubuğuna tıklama sayısı, kullanıcılar tarafından yapılan arama sayısı, vb.). Söz konusu istatistiki bilgiler kullanıcılar açısından kişiler anlamda tanımlanabilir bilgiler içermeyecektir.

8. Muhtelif.

a. Bildirim. AVG Technologies, Yazılımı çalıştırana kadar herhangi bir bildirim almasanız bile açılır pencereler, iletişim kutuları ya da benzer yöntemlerle bildirimde bulunma hakkına sahiptir. Söz konusu bildirimler AVG Technologies tarafından Yazılım üzerinden duyurulmasının ardından sizin teslim alma tarihiniz önemli olmaksızın teslim edildi farz edilir.

b. ABD Hükümeti Lisansı. ABD Hükümeti için temin edilen Yazılımlar, burada tanımlanan ticari lisans hakları ve kısıtlamalarla birlikte temin edilir. AVG Technologies, Birleşmiş Milletler kanunları kapsamında tüm yayın haklarını saklı tutar.

c. Sözleşmenin Bütünlüğü. İşbu Sözleşme taraflar arasında yapılan tam bir Sözleşme niteliğindedir ve sözlü ya da yazılı olması önemli olmaksızın ilgili konudaki önceki yazışmaların, sözleşmelerin ve sunumların yerine geçer.

d. Düzenlemeler, Feragatname. İşbu Sözleşme taraflar tarafından imzalanmak üzere ve yazılı olarak ya da AVG Technologies tarafından size gönderilen elektronik sözleşmenin sizin tarafınızdan kabul edilmesi üzerine kısmen ya da tamamen değiştirilebilir veya düzenlenebilir. AVG Technologies’in işbu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin kesinlikle yerine getirilmesi hususunda başarısız olması halinde söz konusu davranış, herhangi bir hükümden ya da haktan feragat edildiği anlamına gelmemelidir.

e. Bölünebilirlik. Taraflar, işbu Sözleşmenin hükümlerinin kanun tarafından izin verilen seviyede yasal olarak uygulanabilir olmasını istemekte ve kabul etmektedir. Her ne şart altında olursa olsun işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü ya da uygulaması kısmen ya da tamamen yasal çerçevede illegal veya geçersiz sayılır ya da yürürlüğe konulamazsa söz konusu hüküm, kanun tarafından izin verilen seviyede geçerli kanunlar kapsamında ürlüğe konulabilecek şekilde yeniden yorumlanacaktır. Yasal çerçevede illegal veya geçersiz sayılan ya da yürürlüğe konulamayan hükümler hariç tutulmak üzere her ne şart altında olursa olsun işbu Sözleşmenin geride kalan hükümleri ya da uygulamaları geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır.

f. Tabii Olunan Kanunlar. Bu Sözleşme Delaware Eyaleti kanunlarına tabiidir. BM Uluslararası Mal Satımı Kontratları Standartları işbu Sözleşme için geçerli değildir. Tüm anlaşmazlıklar Delaware Eyaleti eyalet mahkemesinde ya da federal mahkemesinde çözülecektir.

g. İhracat Denetimleri. Yazılımın bazı kısımlarının ABD menşeili olabileceğini kabul ediyorsunuz. Yazılımın ihraç edilmesi ya da yeniden ihraç edilmesi hususunu konu alan yürürlükteki tüm ABD kanunlarına ve uluslararası kanunlara, ABD İhracat Birliği Yönetmeliklerine ve bunların yanı sıra ABD ve diğer hükümetler tarafından düzenlenen son kullanıcı, son kullanım ve konum kısıtlamalarıla uymayı kabul ediyorsunuz.

h. Üçüncü Taraf Lehtar Yok. İşbu sözleşme yalnızca sizin ve AVG Technologies'in yararı gözetilerek hazırlanmıştır. İşbu Sözleşmede taraf olmayan hiç kimse işbu Lisans Sözleşmesinden dolayı üçüncü taraf lehtar olarak dava açamaz.

i. Dil. Bu Sözleşme İngilizce olarak hazırlanmıştır. Her ne kadar AVG Technologies, size yardımcı olması için bir veya birden fazla çeviri sunabiliyor olsa da herhangi bir çakışma veya karışıklık durumunda İngilizce sürüm kontrol edilmelidir.